برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان


فرش ماشینی کرم

رنگ کرم یک رنگ گرم ولی خنثی می باشد و با هر دکور و سبکی همخوانی دارد.

فرش ماشینی رنگ کرم در دکوراسیونن شما احساس بزرگ تر و روشن تر بودن اتاق را القا می کند و برای جاهای کوچک بسیار مناسب می باشد.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ کرم را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد فرش : 101702
کد فرش : 101705
کد فرش : 101708
کد فرش : 1017020
کد فرش : 1017013
کد فرش : 101706
کد فرش : 1017011
کد فرش : 1017012
کد فرش : 1017017
کد فرش : 1017018
کد فرش : 1017019
کد فرش : 1017022
کد فرش : 1017026
کد فرش : 1017030
کد فرش : 1017033
کد فرش : 1011013
کد فرش : 1011012
کد فرش : 101110
کد فرش : 101109
کد فرش : 101108
کد فرش : 101106
کد فرش : 101104
کد فرش : 101103
کد فرش : 101101
کد فرش : 1011014
کد فرش : 1011027
کد فرش : 1011025
کد فرش : 1011024
کد فرش : 1011020
کد فرش : 1011018
کد فرش : 1011017
کد فرش : 1011011
کد فرش : 1011202
کد فرش : 10112023
کد فرش : 10112022
کد فرش : 10112021
کد فرش : 10112019
کد فرش : 10112015
کد فرش : 10112014
کد فرش : 10112013
کد فرش : 10112012
کد فرش : 10112011
کد فرش : 10112010
کد فرش : 1011209
کد فرش : 1011208
کد فرش : 1011206
کد فرش : 1011203
کد فرش : 1011204
کد فرش : 10512042
کد فرش : 10512041
کد فرش : 10512040
کد فرش : 10512024
کد فرش : 10512025
کد فرش : 10512026
کد فرش : 10512039
کد فرش : 10512038
کد فرش : 10512037
کد فرش : 10512027
کد فرش : 10512035
کد فرش : 10512032
کد فرش : 10512031
کد فرش : 10512030
کد فرش : 10512028
کد فرش : 1067010
کد فرش : 1087046
کد فرش : 1087045
کد فرش : 1087041
کد فرش : 1087040
کد فرش : 1087039
کد فرش : 1087038
کد فرش : 1087037
کد فرش : 1077031
کد فرش : 1077035
کد فرش : 1077036
کد فرش : 1077041
کد فرش : 1077050
کد فرش : 1077053
کد فرش : 1077069
کد فرش : 1077070
کد فرش : 1097082
کد فرش : 1097084
کد فرش : 1097090
کد فرش : 10970100
کد فرش : 1097098
کد فرش : 10970102
کد فرش : 10970118
کد فرش : 10970114
کد فرش : 108101
کد فرش : 108103
کد فرش : 108106
کد فرش : 108107
کد فرش : 108109
کد فرش : 1081015
کد فرش : 1081013
کد فرش : 1081012
کد فرش : 1081017
کد فرش : 10101021
کد فرش : 10101022
کد فرش : 10101023
کد فرش : 10101027
کد فرش : 10101033
کد فرش : H10412016
کد فرش : 10812045
کد فرش : 10812062
کد فرش : 10812056
کد فرش : 10812059
کد فرش : 10812060
کد فرش : H101112024
کد فرش : H101112021
کد فرش : H101012048
کد فرش : H101012040
کد فرش : T1010703
کد فرش : T1010705
کد فرش : T1010706
کد فرش : T1010708
کد فرش : T1010709
کد فرش : T10107010
کد فرش : T10107011
کد فرش : T10107012
کد فرش : T10107014
کد فرش : T10107016
کد فرش : T10107017
کد فرش : T10107018
کد فرش : 10121501
کد فرش : 10121502
کد فرش : 10812051
کد فرش : 10812050
کد فرش : 10121504
کد فرش : 10121505
کد فرش : 10121508
کد فرش : 10121509
کد فرش : 101215010
کد فرش : 101215011
کد فرش : 101215012
کد فرش : 101215015
کد فرش : 101215017
کد فرش : SH101
کد فرش : G13707
کد فرش : G13708
کد فرش : G137010
کد فرش : G137024
کد فرش : 1011026
کد فرش : 10121506
کد فرش : 10167048
کد فرش : 10167049
کد فرش : 10167050
کد فرش : 10167055
کد فرش : 10167056
کد فرش : 101670119

فرش 700 شانه طرح آرمینا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670123

فرش 700 شانه طرح اشکان

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670124

فرش 700 شانه طرح افشان حلما

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670125
کد فرش : 101670126

فرش 700 شانه طرح المیرا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670127

فرش 700 شانه طرح الیزه

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670128

فرش 700 شانه طرح الیسا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670129

فرش 700 شانه طرح اهورا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670130

فرش 700 شانه طرح آیدا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670131

فرش 700 شانه طرح باغ ارم

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670132

فرش 700 شانه طرح باغ معلق

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670133

فرش 700 شانه طرح بهشت

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670135

فرش 700 شانه طرح پریماه

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670137

فرش 700 شانه طرح چیچک

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670138

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670139
کد فرش : 101670141

قیمت فرش 700 شانه طرح شهیاد

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670144

فرش طرح کهکشان 700 شانه

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670147
کد فرش : 101670148

خرید فرش 700 شانه طرح گلسا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670149

عکس فرش 700 شانه طرح گلناز

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670150

فرش 700 شانه طرح گوهر

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670151
کد فرش : 101670154
کد فرش : 101670158
کد فرش : 101670159
کد فرش : 101670160

فرش 700 شانه جدید طرح هلن

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670161
کد فرش : 101670162

فرش 700 شانه طرح آذرنوش

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670163

فرش 700 شانه طرح آرتین

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670164
کد فرش : 101670167

فرش 700 شانه طرح نسترن

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670212

فرش 700 شانه جدید طرح نایین

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670211

فرش 700 شانه طرح گل افشان

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670200
کد فرش : 101670198
کد فرش : 101670170

فرش 700 شانه طرح شبنم

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670192
کد فرش : 101670171

فرش 700 شانه طرح الیزه

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670175

فرش 700 شانه طرح بنیتا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670181

فرش 700 شانه طرح ستاره

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670190

فرش 700 شانه طرح خشتی

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670186

فرش 700 شانه طرح رز

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670188

فرش 700 شانه طرح سارینا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670189

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670185

فرش 700 شانه طرح پانیذ

(جدید) 29500000 ریال

کد فرش : 101670184
کد فرش : 10161033
کد فرش : 10161032
کد فرش : 10161031
کد فرش : 10161030
کد فرش : 10161029
کد فرش : 101615019
کد فرش : 101615020
کد فرش : H10161038
کد فرش : H10161037
کد فرش : H10161036
کد فرش : H10161034
کد فرش : H10161033
کد فرش : H10161032
کد فرش : G1016705
کد فرش : G1016707
کد فرش : H10161031
کد فرش : G1016708

فرش ماشینی گبه

4000000 ریال

کد فرش : G1016709
کد فرش : H10161030
کد فرش : H10161029
کد فرش : H10161028
کد فرش : H10161013
کد فرش : H10161026
کد فرش : H10161025
کد فرش : H10161015
کد فرش : H10161022
کد فرش : H10161024
کد فرش : H10161021
کد فرش : H10161017
کد فرش : H10161018
کد فرش : 10161046
کد فرش : 10161038
کد فرش : 10161039
کد فرش : 10161043
کد فرش : G101353
کد فرش : 1016101
کد فرش : 1016104
کد فرش : 1016106
کد فرش : 1016109
کد فرش : 10161011
کد فرش : 10161010
کد فرش : 10161012
کد فرش : 10161013
کد فرش : 10161014
کد فرش : 10161015
کد فرش : 10161016
کد فرش : 10161017
کد فرش : 10161018
کد فرش : 10161019
کد فرش : 10161020
کد فرش : G101351
کد فرش : G101350
کد فرش : 1016120109
کد فرش : 1016120108
کد فرش : 101612063
کد فرش : 101612064
کد فرش : 101612066
کد فرش : 101612067
کد فرش : 101612070
کد فرش : H1016120111
کد فرش : H1016120110
کد فرش : H1016120109
کد فرش : H1016120108
کد فرش : H1016120107
کد فرش : H1016120105
کد فرش : H1016120103
کد فرش : H1016120102
کد فرش : H101612098
کد فرش : H101612095
کد فرش : H101612094
کد فرش : H101612093
کد فرش : H101612092
کد فرش : H101612091
کد فرش : H101612089
کد فرش : H101612087
کد فرش : H101612085
کد فرش : H101612084
کد فرش : H101612083
کد فرش : H101612082
کد فرش : H101612081
کد فرش : H101612080
کد فرش : H101612078
کد فرش : H101612077
کد فرش : H101612075
کد فرش : H101612072
کد فرش : H101612049
کد فرش : H101612051
کد فرش : H101612052
کد فرش : H101612053
کد فرش : H101612054
کد فرش : H101612055
کد فرش : H101612057
کد فرش : H101612058
کد فرش : H101612059
کد فرش : H101612060
کد فرش : 10165012
کد فرش : 10165013
کد فرش : H101612061

مدل جدید فرش طرح 700 شانه

(جدید) 13500000 ریال

کد فرش : 10165016

عکس فرش ماشینی طرح 700 شانه

(جدید) 13500000 ریال

کد فرش : 10165017

فرش کاشان طرح 700 شانه

(جدید) 13500000 ریال

کد فرش : 10165024
کد فرش : 10165027
کد فرش : 10165028
کد فرش : H101612063
کد فرش : 10165030
کد فرش : H101612064
کد فرش : H101612065
کد فرش : 10165032
کد فرش : H101612067
کد فرش : H101612068
کد فرش : H101612069
کد فرش : 10165035
کد فرش : 10165037
کد فرش : 10165038
کد فرش : H101612070

فرش ارزان طرح 700 شانه

(جدید) 13500000 ریال

کد فرش : 10165042
کد فرش : 10165044
کد فرش : 10165049
کد فرش : H101612099
کد فرش : H101612076
کد فرش : 1016120104
کد فرش : 101612098
کد فرش : 1016120100
کد فرش : 1016120102
کد فرش : 101612069
کد فرش : 101612093
کد فرش : 101612092
کد فرش : 101612091
کد فرش : 101612090
کد فرش : 101612087
کد فرش : 10512085
کد فرش : 101612078
کد فرش : 101612096
کد فرش : 101612073
کد فرش : 101612074

فرش گبه فانتزی

2700000 ریال

کد فرش : G101346
کد فرش : H101612086
کد فرش : 10175054
کد فرش : 10175057
کد فرش : 10175060
کد فرش : 10175063
کد فرش : 101670215
کد فرش : 101670216
کد فرش : 101670218
کد فرش : 101670220
کد فرش : 101670221

فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101870234
کد فرش : 101870233
کد فرش : 101870231

فرش 700 شانه کاشان طرح فرنگ

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101870230

فرش 700 شانه کاشان طرح سینا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101870228
کد فرش : 101870225
کد فرش : H1019120112
کد فرش : H1019120113
کد فرش : 10201056
کد فرش : 10201055
کد فرش : 10201051
کد فرش : 10201048
کد فرش : H1019120124
کد فرش : H1019120122
کد فرش : H1019120121
کد فرش : H1019120120
کد فرش : H1019120119
کد فرش : H1020120133
کد فرش : H1020120132
کد فرش : H1020120131
کد فرش : H1020120130
کد فرش : H1020120128
کد فرش : H1020120127
کد فرش : H1020120126
کد فرش : H1020120125
کد فرش : H1019120118
کد فرش : H1019120117
کد فرش : 1020120132
کد فرش : 1020120130
کد فرش : 1020120129
کد فرش : 1020120127
کد فرش : 1020120126
کد فرش : 1020120121
کد فرش : 1020120120
کد فرش : 1020120119
کد فرش : 1020120118
کد فرش : 1020120113
کد فرش : 1020120114
کد فرش : 1020120116
کد فرش : 102070240
کد فرش : 102070236
کد فرش : 102070235

فرش 700 شانه کاشان طرح نگین

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 102070250

فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 102070251
کد فرش : 102070252
کد فرش : 102170261
کد فرش : 102170260
کد فرش : 102170255
کد فرش : 102170254
کد فرش : H10211039
کد فرش : H1021120134
کد فرش : H1022120135
کد فرش : H1022120137
کد فرش : 1077067
کد فرش : H1022120138
کد فرش : H1022120139
کد فرش : 1077064
کد فرش : H1022120141
کد فرش : H1022120143
کد فرش : H1021042
کد فرش : 10770266
کد فرش : H10211044
کد فرش : H10211043
کد فرش : H10211048
کد فرش : H10211057
کد فرش : H10211056
کد فرش : H10211054
کد فرش : H10211052
کد فرش : H10211053
کد فرش : 102170252
کد فرش : 102170249
کد فرش : 102170248
کد فرش : 102170246
کد فرش : H1021120177
کد فرش : 102170231
کد فرش : 102170230
کد فرش : 102170229
کد فرش : 102170228
کد فرش : 102170238
کد فرش : 102170226
کد فرش : 102170235
کد فرش : 102170234
کد فرش : 102170233
کد فرش : 102170232
کد فرش : H1021120145
کد فرش : H1021120144
کد فرش : H1021120176
کد فرش : H1021120147
کد فرش : H1021120175
کد فرش : H1021120149
کد فرش : H1021120150
کد فرش : H1021120172
کد فرش : H1021120171
کد فرش : H1021120151
کد فرش : H1021120170
کد فرش : H1021120154
کد فرش : H1021120155
کد فرش : H1021120166
کد فرش : H1021120156
کد فرش : H1021120157
کد فرش : H1021120165
کد فرش : H1021120158
کد فرش : H1021120159
کد فرش : H1021120161
کد فرش : H1021120162
کد فرش : H1021120163
کد فرش : 10175064
کد فرش : 10175061
کد فرش : 10175058
کد فرش : 10175055
کد فرش : 10175070
کد فرش : 10175053
کد فرش : 10270267
کد فرش : 10270273
کد فرش : 10270271

فرش 1500 شانه طرح نوین

(جدید) 24500000 ریال

کد فرش : 10215023
کد فرش : 102070274
کد فرش : 101120136
کد فرش : 101120136
کد فرش : 101120135
کد فرش : 101120133

فرش 700 شانه طرح هیوا

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017071

فرش 700 شانه طرح فرنگ

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017065

فرش 700 شانه طرح شاهان

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017063

فرش 700 شانه طرح افشان آیدا

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017061

فرش 700 شانه طرح اصفهان

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017060

فرش 700 شانه طرح آذین

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017057

فرش 700 شانه طرح ارغوان

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017058
کد فرش : 1020120140
کد فرش : 1020120141
کد فرش : H1020120178
کد فرش : H1020120179
کد فرش : H1020120188
کد فرش : H1020120184
کد فرش : H1020120185
کد فرش : H1020120186
کد فرش : H1021708
کد فرش : H1021706
کد فرش : H1021705
کد فرش : H1021704
کد فرش : H1021702
کد فرش : 102170281
کد فرش : 102170284
کد فرش : 102170285
کد فرش : 102170286
کد فرش : 102170287
کد فرش : 102170288
کد فرش : 102170289
کد فرش : 102170290
کد فرش : 102170291
کد فرش : 102170292
کد فرش : 102170293
کد فرش : 102170294
کد فرش : 102170295
کد فرش : 102170301
کد فرش : 102170302
کد فرش : 102170304
کد فرش : 102170305
کد فرش : 102170307
کد فرش : 102170308
کد فرش : 102170309
کد فرش : H10211059
کد فرش : H10211060
کد فرش : 102170244
کد فرش : 102170243
کد فرش : H10211070
کد فرش : H10211071
کد فرش : H10211072
کد فرش : H10211075
کد فرش : H1021120191
کد فرش : H1021120192
کد فرش : H1021120195
کد فرش : H1021120196
کد فرش : H1021120199
کد فرش : H1021120213
کد فرش : H1021120211
کد فرش : H1021120210
کد فرش : H1021120209
کد فرش : H1021120208
کد فرش : H1021120205
کد فرش : H1021120204
کد فرش : H1021120201
کد فرش : H1021120200
کد فرش : H1021120231
کد فرش : H1021120230
کد فرش : H1021120228
کد فرش : H1021120226
کد فرش : H1021120222
کد فرش : H1021120221
کد فرش : H1021120220
کد فرش : H1021120219
کد فرش : H1021120218
کد فرش : H1021120217
کد فرش : H1021120215
کد فرش : H1021120233
کد فرش : H1020120129
مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه