برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان


فرش ماشینی نقره ای

رنگ نقره ای یا سیمین جزء سرد محسوب شده و این رنگ برای توصیف ماه به کار می رود.

فرش ماشینی رنگ نقره ای که یکی از فرش های پر زرق و برق است و حس ثروت و دارایی را به شما می دهد و همیشه در دکوراسیون شما احساس برتری نسبت به دیگران به شما می دهد.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ نقره ای را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد فرش : H10161038
کد فرش : H10161032
کد فرش : H10161014
کد فرش : H10161023
کد فرش : H10161024
کد فرش : 1016120111
کد فرش : 1016120110
کد فرش : 1016120109
کد فرش : 101612065
کد فرش : 101612068
کد فرش : 101612070
کد فرش : 1016120105
کد فرش : 101612092
کد فرش : 101612090
کد فرش : 101612088
کد فرش : 101612084
کد فرش : 101612083
کد فرش : 101612080
کد فرش : 101612076

فرش شگی فانتزی

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG10131

فرش سه بعدی پرزبلند

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG101311

فرش ماشینی پرز بلند شگی

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG101310

فرش شگی طرح سه بعدی

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG10134

فرش پرزبلند شگی

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG10132

فرش فانتزی پرزبلند

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG10133

فرش شگی تیره

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG101312

طرح جدید فرش شگی

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : SG101314
کد فرش : 10201055
کد فرش : 10201053
کد فرش : 10201048
کد فرش : H1020120133
کد فرش : H1020120132
کد فرش : H1020120131
کد فرش : H1020120128
کد فرش : H1020120127
کد فرش : 1020120121
کد فرش : 1020120118
کد فرش : 1020120115
کد فرش : 10270267
کد فرش : 10270268
کد فرش : 1021022
کد فرش : 1021021
کد فرش : 10270270

فرش 1500 شانه طرح نوین

(جدید) 24500000 ریال

کد فرش : 10215023
کد فرش : 10215025
کد فرش : 10215027
کد فرش : 102070280

فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 102070279

فرش 700 شانه کاشان طرح نگین

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 102070278
کد فرش : 102070277
کد فرش : 102070275
کد فرش : 102070274

فرش 700 شانه طرح هیوا

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017071

فرش 700 شانه طرح نیلوفر

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017070

فرش 700 شانه طرح نگین

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017068

فرش 700 شانه طرح گلخونه

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017067

فرش 700 شانه طرح کیمیا

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017066

فرش 700 شانه طرح شهریار

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017064

فرش 700 شانه طرح شاهان

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017063

فرش 700 شانه طرح افشان آیدا

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017061

فرش 700 شانه طرح اصفهان

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017060

فرش 700 شانه طرح ارغوان

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017058
کد فرش : 1020120142
کد فرش : H1020120178
کد فرش : H1020120180
کد فرش : H1020120188
کد فرش : H1020120184

فرش 700 شانه طرح آریا

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017059
کد فرش : H1020120129
مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه